0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta dotycząca kształcenia na odległość w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,

w związku z rozszerzającą się w Polsce epidemią wirusa SARS-CoV-2 większość uczelni wprowadziło systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia na odległość na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych. Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, dzięki której MNiSW zdobędzie rzetelne informacje na temat organizacji zdalnych form kształcenia na Państwa uczelniach. Dzięki przekazanej przez Państwa wiedzy, zespół ekspertów pracujący nad wsparciem dla uczelni w zakresie kształcenia zdalnego podejmie kolejne działania ułatwiające działanie wszystkich osób funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.